01-1690105 Dochter Montarkoppel

Terug naar de duiven pagina 01-1690105

Deze prachtige duivin is een dochter uit het Montarkoppel en heeft een aantal prachtige prijzen gewonnen:

160e Nat. Barcelona 2004 Duivinnen
107e Nat. Perpignan 2004 Duivinnen
Medewinnares 2e serie 3 Barcelona 2004
8e Nat Barcelona 2005, 19e Int. Barcelona, 3e Noord Holland